NYFW Spring 2012: The Fashionista Diaries, Day 3

NYFW Spring 2012: The Fashionista Diaries, Day 3
ESSENCE.COM Sep, 15, 2011